Årsmøte 5. mars kl 18.00

Innkalling til årsmøte i Sandefjord Innebandy
Styret innkaller herved til årsmøte
Årsmøtet avholdes den 5. mars kl. 18.00 på Lille Varden Skole – Framnesveien 7, 3222 Sandefjord.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 19 Februar 2017 på klubb@sandefjordinnebandy.no
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. 

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Logo
Sandefjord Innebandy
3236 Sandefjord
 
Telefon: 454 44 773
klubb@sandefjordinnebandy.no