Informasjon om årsmøte!

I disse utfordrende tider med Corona virus er det andre ting som er viktigere enn gjennomføring av årsmøtet.
Norges Idrettsforbund har i første omgang utvidet fristen til å avholde årsmøter til 15. juni men denne fristen kan bli utvidet.
Vi sender dere derfor ny innkalling når vi vet mer om når årmøtet kan bli avholdt.
 

Følg også med på FHI sin side:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Ta godt vare på hverandre i denne utfordrende tiden og så håper vi at tiltakene regjering og storting har innført og vil innføre videre vil fungere raskt så vi kan komme tilbake til en normal hverdag igjen om kort tid.

hilsen
Styret

Logo
Sandefjord Innebandy
3236 Sandefjord
 
Telefon: 454 44 773
klubb@sandefjordinnebandy.no