Sandefjord Innebandy
3236 Sandefjord
 
Telefon: 454 44 773
klubb@sandefjordinnebandy.no