Politiattest

Alle ledere og trenere over 15 år skal forevise gyldig politiattest i henhold til krav fra idrettsforbundet. 

  • Sandefjord Innebandyklubb må signere på bekreftelsesskjema, ta kontakt med leder
  • Denne skal fylles ut og lastes opp igjen som vedlegg til selve søknaden
  • Gå til Søknad om elektronisk politiattest
  • Logg på med Min ID, Bank ID etc
  • Fyll ut skjema og velg «Frivillige Organisasjoner» som kategori og formål
  • Du får en epost fra politiet med bekreftelse
  • Når du mottar endelig politiattest, send denne på epost til klubb@sandefjordinnebandy.no eller framvises personlig.

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning må framvise attest.